OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amaryl 2

Glimepiridum
A10BB12 Cukrzyca - doustne, sulfonamidy i pochodne sulfonylomocznika
tabletki 2 mg
- rej. 604/11

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 73867
Rp na receptę
05909997204031
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.