OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Afrin ND

Oxymetazolini hydrochloridum
R01AA05 Preparaty udrażniajace nos - sympatykomimetyki proste
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
- rej. 19745

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 15 ml
ID: 73896
OTC bez recepty
05909990948963
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.