OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Disnemar Xylo

Xylometazolini hydrochloridum
R01AA07 Preparaty udrażniajace nos - sympatykomimetyki proste
aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml
- rej. 19815

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 10 ml
ID: 74061
OTC bez recepty
05909990950973
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.