OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anafranil

Clomipramini hydrochloridum
N06AA04 Leki przeciwdepresyjne - nieselektywne inhibitory ponownego wychwytu monoamin
tabletki drażowane 10 mg
- rej. 660/11

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 74677
Rp na receptę
05909997205212
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.