OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bactrim

Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum
J01EE01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - sulfonamidy + trimetoprim
zawiesina doustna (200 mg + 40 mg)/5 ml
- rej. 668/11

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 74738
Rp na receptę
05909997204550
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.