OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Glukoza

Glucosum anhydricum

proszek doustny, proszek do sporządzania roztworu doustnego -
- rej. 19879

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 g
ID: 74845
OTC bez recepty
05909990959228
1 butelka 75 g
ID: 74846
OTC bez recepty
05909990959235
1 butelka 80 g
ID: 74847
OTC bez recepty
05909990959242
1 butelka 100 g
ID: 74848
OTC bez recepty
05909990959259
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.