OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Difumenil

Methylphenidati hydrochloridum
N06BA04 Leki psychostymulujące i nootropowe - sympatykomimetyki działające ośrodkowo
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 18 mg
- rej. 19975

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 75558
Rpw środki odurzające
05909990965458
30 tabl.
ID: 75559
Rpw środki odurzające
05909990965465
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.