OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gemcitabinum Accord

Gemcitabinum
L01BC05 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg/ml
- rej. 20148

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 2 ml
ID: 76557
Lz lecznictwo zamknięte
05909990976072
1 fiol. 10 ml
ID: 76558
Lz lecznictwo zamknięte
05909990976089
1 fiol. 15 ml
ID: 76559
Lz lecznictwo zamknięte
05909990976096
1 fiol. 20 ml
ID: 76560
Lz lecznictwo zamknięte
05909990976102
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.