OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ilaris

Canacinumabum
L04AC08 (L04A?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 80260
Rpz recepty specjalne
05909991018504
4 fiol. proszku
ID: 80261
Rpz recepty specjalne
05909991018603
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.