OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoxicillin MIP Pharma

Amoxicillinum
J01CA04 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania
tabletki 1000 mg
- rej. 20092

Opakowanie handloweWydawanie
8 tabl.
ID: 76566
Rp na receptę
05909990976171
16 tabl.
ID: 76567
Rp na receptę
05909990976188
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.