OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Actarosin

Rosuvastatinum
C10AA07 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 20176

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 76819
Rp na receptę
05909990979356
30 tabl.
ID: 76820
Rp na receptę
05909990979363
56 tabl.
ID: 76821
Rp na receptę
05909990979370
60 tabl.
ID: 76822
Rp na receptę
05909990979387
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.