OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Actarosin

Rosuvastatinum
C10AA07 Hypercholesterolemie - inhibitory reduktazy HMG-CoA
tabletki powlekane 20 mg
- rej. 20178

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 76827
Rp na receptę
05909990979493
30 tabl.
ID: 76828
Rp na receptę
05909990979509
56 tabl.
ID: 76829
Rp na receptę
05909990979578
60 tabl.
ID: 76831
Rp na receptę
05909990979585
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.