OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Limfodrenaż-Pascoe Basic

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. 20185

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 ml
ID: 76870
OTC bez recepty
05909990980109
1 butelka 50 ml
ID: 76759
OTC bez recepty
05909990980123
1 butelka 100 ml
ID: 76872
OTC bez recepty
05909990980130
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.