OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Docetaksel Mylan

Docetaxelum
L01CD02 Leki przeciwnowotworowe - pochodzenia naturalnego - taxeny
koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg/ml
- rej. 20187

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. koncentratu (0,5 ml) + 1 fiol. z rozp.
ID: 76931
Rpz recepty specjalne
05909990980307
1 fiol. koncentratu (2 ml) + 1 fiol. z rozp.
ID: 76932
Rpz recepty specjalne
05909990980383
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.