OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hitaxa Fast

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg
- rej. 20224

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 77015
OTC bez recepty
05909990981328
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.