OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fludeoxyglucose (18F) Biont

Fludeoxyglucosum [18 F]
V09IX04 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 200-2200 MBq/ml
- rej. 20277

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 19 ml
ID: 116519
Lz lecznictwo zamknięte
05909991282646
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.