OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Angioton

Telmisartanum
C09CA07 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 20 mg
- rej. 20207

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 77348
Rp na receptę
05909990985555
14 tabl.
ID: 77349
Rp na receptę
05909990985562
28 tabl. w blistrze
ID: 77350
Rp na receptę
05909990985579
28 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 77356
Rp na receptę
05909990985647
30 tabl.
ID: 77351
Rp na receptę
05909990985586
56 tabl.
ID: 77352
Rp na receptę
05909990985593
84 tabl.
ID: 77353
Rp na receptę
05909990985609
90 tabl.
ID: 77354
Rp na receptę
05909990985623
98 tabl.
ID: 77355
Rp na receptę
05909990985630
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.