OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Angioton

Telmisartanum
C09CA07 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 40 mg
- rej. 20208

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 77357
Rp na receptę
05909990985654
14 tabl.
ID: 77358
Rp na receptę
05909990985661
28 tabl. w blistrze
ID: 77359
Rp na receptę
05909990985678
28 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 77365
Rp na receptę
05909990985746
30 tabl.
ID: 77360
Rp na receptę
05909990985685
56 tabl.
ID: 77361
Rp na receptę
05909990985692
84 tabl.
ID: 77362
Rp na receptę
05909990985708
90 tabl.
ID: 77363
Rp na receptę
05909990985722
98 tabl.
ID: 77364
Rp na receptę
05909990985739
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.