OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Angioton

Telmisartanum
C09CA07 Obniżające ciśnienie - antagoniści angiotensyny II
tabletki 80 mg
- rej. 20209

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 77366
Rp na receptę
05909990985753
14 tabl.
ID: 77367
Rp na receptę
05909990985760
28 tabl. w blistrze
ID: 77368
Rp na receptę
05909990985777
28 tabl. w blistrze perforowanym
ID: 77374
Rp na receptę
05909990985845
30 tabl.
ID: 77369
Rp na receptę
05909990985784
56 tabl.
ID: 77370
Rp na receptę
05909990985791
84 tabl.
ID: 77371
Rp na receptę
05909990985807
90 tabl.
ID: 77372
Rp na receptę
05909990985821
98 tabl.
ID: 77373
Rp na receptę
05909990985838
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.