OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fungizone

Amphotericinum B
J02AA01 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - antybiotyki
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg
- rej. 22189

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 mg
ID: 105286
Lz lecznictwo zamknięte
05909991198251
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.