OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aranesp

Darbepoetinum alfa
B03XA02 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 200 mcg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml
ID: 77826
Rpz recepty specjalne
05909990991785
4 fiol. 1 ml
ID: 77827
Rpz recepty specjalne
05909990991792
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.