OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fortalbia 200 mg/ml

Albumini humani solutio
B05AA01 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 200 mg/ml
- rej. 20303

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 77838
Lz lecznictwo zamknięte
05909990991938
1 fiol. 100 ml
ID: 77839
Lz lecznictwo zamknięte
05909990991945
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.