OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Palexia retard

Tapentadolum
N02AX06 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - różne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 25 mg
- rej. 20417

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 78301
Rpw środki odurzające
05909990998005
24 tabl.
ID: 86677
Rpw środki odurzające
05909991086756
30 tabl.
ID: 78302
Rpw środki odurzające
05909990998029
57 tabl.
ID: 86678
Rpw środki odurzające
05909991086763
60 tabl.
ID: 78303
Rpw środki odurzające
05909990998036
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.