OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Symloda

Capecitabinum
L01BC06 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
tabletki powlekane 500 mg
- rej. 20453

Opakowanie handloweWydawanie
120 tabl.
ID: 78494
Rpz recepty specjalne
05909991000455
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.