OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Jakavi

Ruxolitinibum
L01XE18 (L01X?)-
tabletki 5 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 33204
Rpz recepty specjalne
05909991053741
56 tabl.
ID: 33814
Rpz recepty specjalne
05909991053758
168 tabl.
ID: 83525
Rpz recepty specjalne
05909991053765
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.