OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Steripet

Fludeoxyglucosum [18 F]
V09IX04 (V09I?)-
roztwór do wstrzykiwań 250 MBq/ml
- rej. 20437

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 78672
Rpz recepty specjalne
05909991001483
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.