OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


OxyNorm

Oxycodoni hydrochloridum
N02AA05 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - naturalne alkaloidy opium
roztwór doustny 1 mg/ml
- rej. 20461

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 78684
Rpw środki odurzające
05909991001643
1 butelka 250 ml
ID: 78685
Rpw środki odurzające
05909991001650
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.