OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Halaven

Eribulinum
L01XX41 Leki przeciwnowotworowe - różne
roztwór do wstrzykiwań 0,44 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 3 ml
ID: 119823
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 2 ml
ID: 78994
Rpz recepty specjalne
05909991004569
6 fiol. 3 ml
ID: 119824
Rpz recepty specjalne
6 fiol. 2 ml
ID: 78995
Rpz recepty specjalne
05909991004576
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.