OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Orencia

Abataceptum
L04AA24 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
roztwór do wstrzykiwań 125 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 78996
Rpz recepty specjalne
05909991004583
1 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 78999
Rpz recepty specjalne
05909991004620
3 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 107213
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 78997
Rpz recepty specjalne
05909991004590
4 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 79000
Rpz recepty specjalne
05909991004637
4 strzykawki 1 ml we strzykiwaczu (ClickJect)
ID: 109561
Rpz recepty specjalne
05909991230562
12 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 78998
Rpz recepty specjalne
05909991004606
12 amp.-strzyk. 1 ml z zabezpieczeniem igły
ID: 79001
Rpz recepty specjalne
05909991004644
12 strzykawek 1 ml we wstrzykiwaczu (ClickJect)
ID: 109562
Rpz recepty specjalne
05909991230579
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.