OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azecort

Azelastini hydrochloridum + Fluticasoni propionas
R01AD58 Preparaty donosowe - kortykosteriody
aerozol do nosa, zawiesina (137 mcg + 50 mcg)/dawkę donosową
- rej. 21401

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 6,4 g
ID: 86056
Rp na receptę
05909991080273
1 butelka 23 g
ID: 86058
Rp na receptę
05909991080297
3 butelki 23 g
ID: 86059
Rp na receptę
05909991080303
10 butelek 6,4 g
ID: 86057
Rp na receptę
05909991080280
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.