OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ACC

Acetylcysteinum
R05CB01 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
tabletki musujące 200 mg
- rej. 448/12

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 79627
OTC bez recepty
05909997212531
25 tabl.
ID: 91862
OTC bez recepty
05909997231617
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.