OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amaryl 3

Glimepiridum
A10BB12 Cukrzyca - doustne, sulfonamidy i pochodne sulfonylomocznika
tabletki 3 mg
- rej. 470/12

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 79668
Rp na receptę
05909997212692
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.