OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aleric Deslo Active

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg
- rej. 20562

Opakowanie handloweWydawanie
5 tabl.
ID: 79782
OTC bez recepty
05909991013158
6 tabl.
ID: 79783
OTC bez recepty
05909991013165
10 tabl.
ID: 79784
OTC bez recepty
05909991013172
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.