OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aleric Deslo Active

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 20563

Opakowanie handloweWydawanie
1 tabl.
ID: 79807
OTC bez recepty
05909991013424
2 tabl.
ID: 79808
OTC bez recepty
05909991013431
3 tabl.
ID: 79809
OTC bez recepty
05909991013448
5 tabl.
ID: 79810
OTC bez recepty
05909991013455
7 tabl.
ID: 79811
OTC bez recepty
05909991013462
10 tabl.
ID: 79812
OTC bez recepty
05909991013479
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.