OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ultra-Technekow FM

Natrii pertechnetatis (99mTc) fissione formati solutio iniectabilis
V09FX01 (V09F?)-
generator radionuklidu generator radionuklidu (99Mo/99mTc) o aktywności macierzystego radionuklidu (99Mo): 2,15; 4,30; 6,45; 8,60; 10,75; 12,90; 17,20; 21,50; 25,80; 30,10; 34,40; 43,00 GBq
- rej. 20661

Opakowanie handloweWydawanie
1 generator + zestaw do elucji
ID: 80628
Lz lecznictwo zamknięte
05909991022532
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.