OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Xalvobin

Capecitabinum
L01BC06 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
tabletki powlekane 150 mg
- rej. 20612

Opakowanie handloweWydawanie
60 tabl.
ID: 80192
Rpz recepty specjalne
05909991017651
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.