OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Krople żołądkowe

Produkt złożony

krople doustne, roztwór -
- rej. 20639

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 g
ID: 80214
OTC bez recepty
05909991017927
1 butelka 35 g
ID: 80215
OTC bez recepty
05909991017934
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.