OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Mitoxantron Ebewe

Mitoxantronum
L01DB07 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
- rej. 20640

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 80236
Rpz recepty specjalne
05909991018207
1 fiol. 10 ml
ID: 80240
Rpz recepty specjalne
05909991018269
5 fiol. 5 ml
ID: 80237
Rpz recepty specjalne
05909991018245
5 fiol. 10 ml
ID: 80241
Rpz recepty specjalne
05909991018276
10 fiol. 5 ml
ID: 80239
Rpz recepty specjalne
05909991018252
10 fiol. 10 ml
ID: 80242
Rpz recepty specjalne
05909991018283
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.