OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dacogen

Decitabinum
L01BC08 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 80670
Rpz recepty specjalne
05909991023003
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.