OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zoledronic acid Sandoz

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
- rej. 20753

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 80956
Rpz recepty specjalne
05909991027766
4 fiol. 5 ml
ID: 80957
Rpz recepty specjalne
05909991027773
10 fiol. 5 ml
ID: 80958
Rpz recepty specjalne
05909991027780
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.