OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asentra

Sertralinum
N06AB06 Leki przeciwdepresyjne - selektywne inhibitory ponownego wychwytu serotoniny
tabletki powlekane 100 mg
- rej. 626/12

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 81136
Rp na receptę
05909997214788
84 tabl.
ID: 81137
Rp na receptę
05909997214795
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.