OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Eylea

Afliberceptum
S01LA05 (S01L?)-
roztwór do wstrzykiwań 40 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 81584
Rpz recepty specjalne
03837000137101
1 fiol.
ID: 81585
Rpz recepty specjalne
03837000137095
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.