OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Beto 200 ZK

Metoprololi succinas
C07AB02 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 190 mg
- rej. 709/12

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 195
Rp na receptę
05909997215976
30 tabl.
ID: 1167
Rp na receptę
05909997215983
60 tabl.
ID: 1492
Rp na receptę
05909997215990
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.