OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bactroban

Mupirocinum
R01AX06 Preparaty donosowe różne
maść do nosa 20 mg/g
- rej. 719/12

Opakowanie handloweWydawanie
1 tuba 3 g
ID: 15619
Rp na receptę
05902023770494
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.