OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ahist

Levocetirizini dihydrochloridum
R06AE09 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - pochodne piperazyny
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 20847

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 81684
Rp na receptę
05909991036065
30 tabl.
ID: 81685
Rp na receptę
05909991036072
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.