OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tracrium

Atracurii besilas
M03AC04 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml
- rej. 755/12

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 81804
Lz lecznictwo zamknięte
05909997217239
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.