OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adenocor

Adenosinum
C01EB10 Leki nasercowe - różne
roztwór do wstrzykiwań 3 mg/ml
- rej. 767/12

Opakowanie handloweWydawanie
6 fiol. 2 ml
ID: 81834
Lz lecznictwo zamknięte
05909997216102
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.