OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Peditrace

Produkt złożony
B05X (B05X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji -
- rej. 813/12

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 10 ml
ID: 82055
Lz lecznictwo zamknięte
05909997219530
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.