OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Palexia

Tapentadolum
N02AX06 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - różne
roztwór doustny 4 mg/ml
- rej. 20900

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 82056
Rpw środki odurzające
05909991039264
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.