OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zavedos

Idarubicini hydrochloridum
L01DB06 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
- rej. 836/12

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 82150
Lz lecznictwo zamknięte
05909997218083
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.